Oбщи условия за ползване на виртуален магазин „PICSIMO.BG“
Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от ПИКСИМО ЕООД услуги на потребителите на виртуалния магазин „PICSIMO.BG“, и урежда отношенията между ПИКСИМО ЕООД и потребителите на магазина.

За осъществяване на поръчка, всеки клиент се задължава да се запознае с тази информация и да се съгласи с условията. Освен описаните в тази секция точки, условията включват и всички технически, логистични, финансови и правни въпроси, описана в цялата секция ПОМОЩ в сайта.

ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия за потребителите

Чрез регистрацията в електронния магазин „PICSIMO.BG“, потребителите се съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените чрез електронния магазин услуги от фирма ПИКСИМО ЕООД.
Част първа от настоящите условия се отнася до всеки регистрирал се и ползващ услугите, предоставени от ПИКСИМО ЕООД чрез сайта „PICSIMO.BG“.
Част втора се отнася до потребителите, които желаят ПИКСИМО ЕООД да изработи по техен проект щампиран артикул, магнитни снимки или снимки.
Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от PICSIMO.BG по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
ПИКСИМО ЕООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/ „PICSIMO.BG“. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.
ПИКСИМО ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия.

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите
Раздел I Изисквания към файловете
В този раздел ще Ви запознаем с изискванията към файловете, за да бъдат снимките Ви с добро качество. Моля, обърнете сериозно внимание на следващите редове!

Моля НЕ използвайте за браузър Internet Explorer, тъй като ако версията е по-стара от 10.0, може да има проблеми при качването на файловете Ви. Скоростта на качване на файловете зависи от параметрите на Вашия компютър и скоростта на ползвания интернет. Скорост по-малка от 10mb/s ще Ви изнерви и забави при по-голям брой файлове. Проверете скоростта на Вашия интернет от тук . Всички файлове се копират 1 към 1.

При поръчка на снимки качвайте само файлове с добро качество. Имената на файловете (ако са променяни оригиналните имена) не трябва да съдържат символи, които се използват в програмирането (&,*,+,>,% и т.н.). Тези файлове в повечето случаи не се качват на сървъра, въпреки че ги виждате в предварителния преглед и са отразени в първоначалната информация за съдържанието на поръчката. Поръчки се изработват от РЕАЛНО качени файлове! Размерът на файловете за снимки с формат 9х13, 10х15 и 13х18 не трябва да бъде по-малък от 1200х1800px, а за формат на снимките 15х21 и 20х30 – не по-малък от 2400х3600px при резолюция 300ppi. Не се приемат рекламации за снимки, ако файловете са с размери, по-малки от тези, а също така и за файлове, които са размазани (не са на фокус) и с неподлежащи на корекция размер и цветове. Моля не качвайте файлове, свалени от интернет, Facebook (Фейсбук), прехвърлени прeз Viber или WhatsApp, както и скрийншотове. Тези файлове са с малък размер и снимките не стават с добро качество. Програмата ще Ви покаже съобщение за файлове с малък размер. Ако качите такива файлове, ние ще направим снимки от тях като приемаме, че въпреки лошото им качество, Вие желаете да имате снимки от тези файлове. В случай, че желаете да си създадетете колаж, моля използвайте оторизирани програми, безплатните, които са в интернет пространството, често файловете не са с добро качество, а най-често и размерът не отговаря на пропорциите на хартията и се налага да се копират с широки бели ивици.

PICSIMO.BG НЕ носи отговорност за съдържанието на поръчката Ви, подборът на файловете за копиране е изцяло задължение на клиента!

Качеството на снимките зависи изцяло от качеството на качените от Вас файлове!

Изпълнител по договора за изработка е фирма ПИКСИМО ЕООД, Булстат:BG 205782475, седалище и адрес на управление Сандански, ул. „Първи май“ 8.
Поръчващ е всяко лице, регистрирало се във виртуалния магазин „PICSIMO.BG“ , управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка , потвърдена в последствие по телефона.
Виртуален магазин е интернет сайтът с домейн „PICSIMO.BG“, собственост на Изпълнителя.
Предметът на договора е изработката на щампа върху избран от каталога артикул.
Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на виртуалния магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.
Комбинацията щампа-артикул е по проект на клиента. Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира, а щампите могат да бъдат следните:
Избрани от предоставения във виртуалния магазин каталог, които е създаден от предоставени от потребителите картинки и снимки.
Създадени с помощта на предоставения от Изпълнителя „Редактор за уникални продукти“.
Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 7 работни дни от сключване на настоящия договор, това не включва случаите, в които даден артикул не е наличен и се очаква доставка /клиентът е уведомен и одобрил поръчката при тези условия/ и в случай на поръчка в големи количества, срокът за изработка е инвидуален, в зависимост от времето за изработка и желаното количество от клиента.
Цената на готовия продукт се калкулира автоматично посредством алгоритъм, предоставен от Изпълнителя, като окончателната цена се предоставя на потребителя след окончателното попълване на поръчката.
Възможните начини за плащане са:
Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
По изрично съгласие на поръчващия чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.
Доставката на щампирания артикул се извършва чрез куриерска фирма, единствено и само до населените места, посочени във формата за поръчка. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.
Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката по телефона, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя

Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, по реда и условията в настоящия договор.
Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

Права и задължения на Поръчващия

Поръчващият има право да получи изработения по негов проект щампирана артикул по реда и условията на настоящия договор.
Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

Нередности, връщане, обезщетение

Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:
некачествена щампа в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия чрез Редакторът за уникални продукти.
както и други, неизброени подробно.
Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:
Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
Чрез отстъпка при избор на артикул по по-скъп проект.
Чрез връщане на сумата, платена по договора.
Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.
Оценката за произхода на нередността по щампования продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.
Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
На основание чл.57 т.3 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.